ปู่ชีวกฮ้องบอกลข 3 โตนี้ให้ตรงๆบ่ต้องขึ้นบ่ต้องลงมาตรงเป๊ะๆ..16 ต.ค.64

ปู่ชีวกฮ้องบอกลข 3 โตนี้ให้ตรงๆบ่ต้องขึ้นบ่ต้องลงมาตรงเป๊ะๆ..16 ต.ค.64

VDO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *